De Winterschilder - korting

Winterschilderkorting
Voor het binnenschilderwerk kunt u van half november tot half maart gebruik maken van de winterschilderkorting. Vraag naar de voorwaarden als u hiervan gebruik wilt maken. We leggen het u graag uit.

Verfrichtlijn 2010
Met ingang van 1 januari 2010 moeten buitenverven voldoen aan de Europese Verfrichtlijn 2010. Deze richtlijn houdt in dat de hoeveelheid Vluchtige Organische Stoffen (VOS) teruggedrongen worden in verven die buiten gebruikt worden door de professionele schilder. Beter voor de gezondheid van de schilder en beter voor het milieu.MSK Schilderwerken
Tiendweg 160
4142 EN Leerdam
Mobiel 06 113.60.179
kvk: Mid-Ned.: 302.77.270
Email: info@mskschilderwerken.nl

Laag BTW-tarief voor woningen ouder dan 2 jaar
Sinds 15 september 2009 komen woningen ouder dan 2 jaar in aanmerking voor het lage btw-tarief van 6 % voor schilderwerk. Gerekend vanaf het moment dat de woning na oplevering daadwerkelijk bewoond is. Dit geldt voor binnen- en buitenschilderwerk. Ook voor behangwerk geldt deze regel; met dien verstande, dat het lage btw-tarief alleen toegepast mag worden voor het arbeidsloon en dat de gebruikte materialen belast zijn met het hoge btw-tarief van 19 %.
Het is verplicht dat wij een zogenaamde btw-ouderdomsverklaring bewaren in onze administratie. Deze verklaring ontvangt u van ons met de factuur. Het is de bedoeling, dat u deze na invulling en ondertekening aan ons terugstuurt..

Advies?
MSK Schilderwerken denkt graag met u mee over kleuren, productmogelijkheden en onderhoudsbesparing.
Zo ontstaat er in samen-spraak met u een prima plan van aanpak

Aanvraag offerte

Als u werkzaamheden wilt laten uitvoeren, zijn er twee mogelijkheden:
1. U vraagt een vrijblijvende offerte aan
2. U laat de werkzaamheden in regie (tegen uurloon en materiaalkosten) door ons bedrijf uitvoeren

Onze werkwijze als u vooraf een prijsopgave wenst:

Offerte aanvragen
U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen via het formulier op deze website. Maar als u dat prettiger vindt, is het natuurlijk ook mogelijk ons telefonisch te benaderen via 06-113.60.179.
In beide gevallen maken wij een afspraak met u.

Inventariseren
Tijdens ons bezoek inventariseren wij de werkzaamheden en uw wensen. Ook is het mogelijk dat wij oplossingen zoeken samen met u voor probleemsituaties.

Offerte maken
Aan de hand van de inventarisatie maken we een gedetaileerde offerte.

Offerte uitbrengen
De offerte brengen we in de meeste gevallen persoonlijk bij u lang. We nemen contact met u op om hiervoor een afspraak te maken. Tijdens het toelichten van de offerte bent u in de gelegenheid vragen te stellen, die in de tussentijd bij u opgekomen zijn. Tijdens dit gesprek kunt u besluiten of u de offerte door ons bedrijf uit laat voeren, maar uiteraard kunt u dit ook later besluiten.

Opdrachtbevestiging
Bij de offerte treft u een Opdrachtbevestiging aan en een antwoordenvelop. Als u besluit de werkzaamheden door ons bedrijf uit te laten voeren, kunt u deze Opdrachtbevestiging getekend in de antwoordenvelop aan ons retourneren. Na ontvangst nemen wij het project op in onze planning.

Het vervolg
U ontvangt van ons, bij voorkeur via e-mail maar anders via de post, een berichtje dat wij uw Opdrachtbevestiging hebben ontvangen en tegen de tijd dat uw woning of bedrijfspand aan de beurt is om geschilderd te worden, nemen wij een aantal dagen van te voren contact met u op om afspraken te maken over de aanvang van het project.

Uitvoering
De werkzaamheden worden volgens offerte uitgevoerd, maar het is altijd mogelijk, dat we, in overleg met u, meerwerk uitvoeren. Als u vragen heeft over de uitvoering neemt u gewoon contact op met ons op. We houden de lijnen zo kort mogelijk, zodat u als klant weet waar u aan toe bent.

Oplevering
Als de werkzaamheden zijn afgerond, leveren wij het werk bij u op. Eventuele onvolkomenheden worden besproken en direct opgelost.

Facturering
Afhankelijk van de grote van het werk, zal de aanneemsom in termijnen worden verrekend. Na uitvoering van het werk sturen wij u het laatste termijn volgens offerte met eventueel meerwerk. Betaling dient binnen het termijn van 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.

Na enkele jaren
Na enkele jaren nemen wij contact met u op om met u na te gaan of er onderhoud gepleegd moet worden. U bepaalt uiteraard zelf of u dit wilt laten uitvoeren. 

 


Website created by www.affixation.nl